Kjøkken-øya har kommet for å bli

Kitchen Island have come to beFor noen tiår siden var det ikke mange som visste hva en kjøkken-øy var for noe. Ikke så rart siden fenomenet rett og slett ikke fantes. I alle fall ikke i den form som nå er blitt så vanlig. Forklaringen til at kjøkkenøyer ikke fantes før i tiden er ganske enkelt den at plassen ikke tillot det. I et standard kjøkken var alle skap og arbeidsbenker plassert langs veggene og den mellomliggende gulvplassen skulle ikke være større enn at man lett kunne komme til skap og benker på alle veggene uten å måtte bevege seg mer enn strengt tatt nødvendig. Fordi det skapte den mest effektive arbeidssituasjonen.

Matlagingens nye status

Etter hvert som kjøkkenet har fått en ny rolle i hjemmet har også utformingen av kjøkkenet for en annen karakter enn tidligere. I samme retning trekker det at matlaging har fått en helt annen status enn tidligere. Det er ikke lenger bare noe husmoren gjør av nødvendighet, men en aktivitet som i første rekke de voksne i familien bruker tid på fordi de synes det er moro. Og dermed øker kravet både på plass og på utrustning. I en slik sammenheng sier det seg selv at en kjøkken-øy kan løse mange av de utfordringer som større og mer mangslungen aktivitet i kjøkkenet skaper. Flere kan jobbe på kjøkkenet samtidig uten å løpe i bena på hverandre.
Øya fremstår ofte som kjøkkenets midtpunkt og det er ofte praktisk å plassere komfyren eller komfyrene der. Med en avtrekksvifte over understrekes øyas sentrale posisjon. Viftene finnes i en lang rekke utførelser og utgjør etter hvert nesten en hel industri for seg selv. For god og helst lydløs ventilasjon er viktig i et rom brukes til veldig mye mer enn matlaging.
Kjøkkenøyer fungerer ofte som et effektivt skille mellom rommets kjøkkenfunksjonen og matplassen. Ja, i enkelte tilfeller fungerer øya også som matplass, etter et slags bar-prinsipp.