Kjøkkenet er ikke lenger bare kjøkken

Interiør og design er emner som opptar mange. I takt med den økonomiske utvikling og godt hjulpet av den tekniske, øker interessen nesten fra dag til dag. Det gir seg en del helt opplagte utslag. Nye leverandører av tjenester og produkter på området dukker opp, medias oppmerksomhet blir en helt annen, innredningsmagasinene blir flere og opplagstallene øker. Samtidig strømmer det annonsekroner inn til alle tenkelige media-plattformer og hele tiden lages det nye TV-program med fokus på hjemmeinnredning spesielt og design generelt for de aller fleste kanaler. Kommersielle og public service. Dermed øker også ungdommers lyst til å jobbe innenfor området og det må utdanningsinstitusjonene ta hensyn til gjennom å skape gode og relevante utdanningsprogrammer.

Formålet med dette nettstedet

Ambisjonen med dette nettstedet er å rette søkelyset mot ulike sider av det området man litt upresist kaller interiør og design. Dermed er det tanken at all design som ikke har med hjemmeinnredning å gjøre skal holdes utenfor. Området er likevel veldig bredt så her har man valgt å legge hovedfokus på kjøkkenet. Det sier seg selv at et nettsted som dette ikke vil kunne være komplett. Det innebærer ikke at ambisjonen likevel kan være høy, men det forutsetter at leserne selv bidrar med egne synspunkter og relevante erfaringer.
Uttrykket «smak og behag kan ikke diskuteres» er i høyeste grad relevant på dette området. Alle har – eller i alle fall kan ha – sin egen stil, selv om det også på dette området er slik at mange har en tendens til å velge produkter og stiler som andre velger heller enn å følge sin egen smak.