Kjøkkenet har blitt hjemmets sentrum

The kitchen has been home centerKjøkkenet har fått en mye mer sentral plass i hjemmet enn det noen gang har hatt og det gir seg utslag på mange måter. Først og fremst har kjøkkenet blitt mye større og dets innredning reflekterer i stor grad at det ikke lenger bare dreier seg om et arbeidsrom, men like mye et oppholdsrom for hele familien. Store som små. Det er ikke lenger «husmorens» behov som alene bestemmer kjøkkenets størrelse, utforming, plassering eller innredning for nå skal hele familiens behov ivaretas.

Kitchen diner

Kjøkkenet har blitt hjemmets sentrum. Navet som all aktivitet i hjemmet sirkler rundt. Derfor ser man i stadig økende grad at kjøkkenet integreres med andre rom i huset og da fortrinnsvis med stuen og eller spisestuen. At moderne hus eller leiligheter utstyres med en egen spisestue tilhører dermed sjeldenhetene. I de aller fleste tilfeller er spiseplassen og kjøkkenet integrert og utgjør ett rom, det engelskmennene ofte kaller «kitchen diner». Slik kan den som arbeider i kjøkkenet ha selskap av, og kontakt med, de som sitter ved spisebordet. Om det nå dreier seg om sultne familiemedlemmer, middagsgjester eller om barn som leser lekser. For denne nye løsningen har i tillegg gjort den tradisjonelle matplassen, til mer enn et sted der man inntar sine måltider. Her leker nå barna eller leser lekser, her leser man aviser eller cruiser på Internett. I det hele tatt aktiviteter som ellers ville foregått på barneværelset, arbeidsrommet eller i stuen skjer nå på kjøkkenet og gjerne i selskap med andre familiemedlemmer. I en annen og mer sosial setting enn tidligere.
At kjøkken og matplass slås sammen til et rom er med andre ord ikke bare en norsk foreteelse, men i høyeste grad en internasjonal trend. Skjønt trend er nok ikke et riktig ord å bruke i denne forbindelsen ettersom praksisen nå er så vidt innarbeidet og allmenn at den har passert trendstadiet.