Kjøkkenet og miljøet

The kitchen and the environmentDen moderne forbruker er seg sitt miljøansvar meget bevisst og det gir seg også uttrykk i hvilke krav man stiller til sitt kjøkken. At et moderne kjøkken skal legge forholdene til rette for effektiv kildesortering av avfall, er en selvfølge. Likeså at kjøkkenutrustningen ikke trekker mer strøm enn strengt tatt nødvendig og at oppvaskmaskinens vannforbruk er lavt.
I dag er heldigvis alle hvitevarer merket på en slik måte at man kan sammenlikne produktene med hensyn på hvilket avtrykk de setter på miljøet. En meget positiv effekt av denne formen for forbrukerbevissthet er at produsentene har satt store ressurser inn på å utvikle produkter som påvirker miljøet i så liten grad som mulig. Nå skal det nok også tillegges at myndighetene i stor grad har vært med på å føre utviklingen i riktig retning.

Kretsløpsfokus

Gjennomsnittsforbrukeren har også blitt mer bevisst på hva slags materialer som benyttes i fronter og benkplater, hvordan de er overflatebehandlet og hvordan de skal vedlikeholdes. Truede tresorter forbys og stadig flere leverandører understreker nå et kretsløpsfokus som nesten var ukjent for noen tiår siden. Tanken er blant annet at man kun skal benytte materialer som naturen selv kan absorbere når gjenstanden kastes. Videre er det viktig at man i produksjon av innredninger og møbler ikke benytter tilsetningsstoffer eller metoder som kan skade miljøet eller de som deltar i produksjonsprosessen. En konsekvent eksponent for denne tankegangen er det svenske Norrgavel som har hatt stor suksess med å tenke nytt, men samtidig tradisjonelt på dette området.
I denne sammenhengen er det verd å merke seg det gjennomslag som svanemerkingen har fått blant norske konsumenter. Produsenter av kjøkkeninnredninger, hvitevarer, gulvbelegg og så videre strekker seg nå langt for å kunne oppfylle de krav som stilles til de som vil fremstå som seriøse med hensyn til å bidra til en bærekraftig utvikling.