Utfordringer ved åpne kjøkkenløsninger.

Challenges in open kitchens.At kjøkkenet i stor grad er slått sammen med matplassen og nesten like ofte i en åpen planløsning som gjør at det også integreres med resten av hjemmet, påvirker naturligvis kjøkkenet på mange ulike måter. Da kjøkkenet var et avstengt arbeidsrom for husmor eller tjenestefolk var det først og fremst det praktiske man la vekt. Å legge ressurser på det estetiske virket nok bortkastet. Skapdører var derfor enkle og ofte hvite, veggene likeså. Kjøkkenutrustning som komfyr og kjøleskap var rasjonelle og synlige, mens utluftning gjerne skjedde gjennom vindu eller mer eller mindre gode avtrekk-luker i vegg eller tak.

Integrerte hvitevarer

I dag er dette veldig annerledes. Kjøkkenet er ikke lenger bare et arbeidsrom, men det sentrale oppholdsrommet i hjemmet og det får selvfølgelig innredningsmessige konsekvenser. For selv om kjøkkenet fremdeles skal fungere som et effektivt kjøkken, så skal samtidig kjøkkenfunksjonene kunne kamufleres slik at rommet mer naturlig smelter sammen med matplassen og eventuelt stue eller entré i de tilfellene der man har valgt en helt åpen planløsning. Så om man gløtter inn i et standard kjøkken så er det ikke lenger åpenbart hvor kjøleskapet er. Ei heller hvor komfyren eller oppvaskmaskinen er ettersom disse som regel er «skjult» bak skapdører med samme utførelse som resten av rommets skapdører. Slik dempes kjøkkenpreget betydelig.

Nye krav til ventilasjon

Det er ikke til å komme forbi at matlaging resulterer i lukt og os som man ikke gjerne vil at skal spre seg til resten av huset. Da kjøkkenet var et eget rom bød dette ikke på så store problemer. Annerledes er det i dag da matlagingen praktisk talt foregår i direkte kontakt med store deler av resten av huset. God ventilasjon har derfor blitt viktigere enn noen sinne og mange utmerkede løsninger er utviklet for å unngå at os og lukt fra matlagingen sprer seg til resten av huset. Ventilasjon er imidlertid en krevende oppgave så man skal overlate valg av løsninger til fagfolk.